söndag 21 juli 2013

Viveka Kroon

Raku, rost, grafik, emalj och älg. Ett axplock av Viveka Kroons produktion.

Vi är ju inne på den senare delen av sommaren och nu kommer frågorna om när Konst i det gröna är.
Det är lördag och söndag den 3:e och 4:e augusti på Kronan, några av oss kommer att ställa ut så kom dit ni med!

Inga kommentarer: